Blog

Hoe belangrijk vinden zoekers een energielabel?

Hoe belangrijk vinden zoekers een energielabel?

Nu de gevolgen van de energiecrisis steeds duidelijker worden, willen mensen de energierekening laag houden. Hoe belangrijk vinden zoekers het energielabel en loont het voor verkopers om een nieuw label aan te vragen? Funda zocht het uit.

Wat is er onderzocht?

Op twee momenten dit jaar heeft Funda onderzocht hoe belangrijk funda-bezoekers het energielabel van een woning vinden. Zij zagen dat dit aantal in rap tempo is toegenomen: in maart 2022 gaf 53% aan een energielabel belangrijk te vinden, in september was dit al gestegen naar 67%.

‘Alleen als iemand valt voor een jarendertigwoning is een energielabel iets minder belangrijk’

Ruim twee derde van de zoekers met een koopintentie zegt het energielabel belangrijker te vinden sinds de stijging van de energieprijzen. De groep die het energielabel hierdoor véél belangrijker vindt, is in een halfjaar tijd zelfs verdubbeld. Ook vinden veruit de meeste kopers die op de markt zijn (86%) dat een woning met een beter energielabel meer waard is dan een woning met een slechter energielabel.

Energielabel sneller ongunstig

Maar wat is volgens zoekers dan een beter of slechter energielabel? Hierin is een verschuiving te zien. In maart vond 23% van de zoekers een woning vanaf energielabel E onzuinig. In september daalde dat aantal en nam het aantal mensen dat energielabel B, C of D de ondergrens vindt met 11% toe. Daaruit kan geconcludeerd worden dat een energielabel steeds eerder als ongunstig wordt betiteld.

Slecht label schrikt af

Een ongunstig label schrikt ook steeds vaker af, blijkt uit het onderzoek. In maart zag 18% van de zoekers nog af van een koop. Deze groep is inmiddels gestegen tot 31%. Andere kopers geven aan hun bod aan te passen op een ongunstig energielabel (32%) of op z’n minst een goede berekening te maken van de meerkosten die de hogere stookkosten of een verduurzaming met zich meebrengen (35%). Slechts 2% onderneemt geen actie. Als iemand valt voor de charme van een jarendertigwoning, wordt een energielabel iets minder belangrijk.

Wel of niet investeren in beter label?

Om terug te komen op de vraag: in hoeverre houden zoekers rekening met het energielabel? Het antwoord daarop is dat veruit de grootste groep (66%) op het energielabel let bij de kenmerken van een woning.

Objecten met energielabel A worden gemiddeld 22% vaker gevonden dan met energielabel G. Maar dat resulteert (nog) niet in meer contactaanvragen: daar scoren objecten met label D en E het best. Maar: een halfjaar eerder was dat nog label G, dus ook hier is een verandering te zien.

Er kan dus geconcludeerd worden dat de vraag snel aan het veranderen is en een nieuw energielabel aanvragen na het verduurzamen dus zeker kan lonen. En dat is informatie die verkopers ook graag van makelaars ontvangen, blijkt ook uit het onderzoek: de verkoopmakelaar wordt – samen met overheid en subsidieverstrekkers – gezien als de belangrijkste kennisbron op het gebied van het verduurzamen van een woning.

Bron: https://www.funda.nl/voormakelaars/artikel-makelaar/hoe-belangrijk-vinden-zoekers-een-energielabel/?utm_source=nieuwsbrief_makelaar&utm_medium=email&utm_campaign=vm

×

Op zoek naar een woning?

Schrijf je gratis in en ontvang automatisch nieuwe woningen in ons aanbod.

Inschrijven