Disclaimer

Disclaimer
De website van Langezaal NVM Makelaars (Kamer van Koophandel 27075250), hierna te noemen www.langezaal.nl, verleent je hierbij toegang tot www.langezaal.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door www.langezaal.nl en derden zijn aangeleverd. www.langezaal.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op www.langezaal.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van www.langezaal.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.langezaal.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van www.langezaal.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.langezaal.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij www.langezaal.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.langezaal.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

of

Good morning 👋

Curious about the value of your home?

You will know more in less than a minute. Let's get started!

Why do you need this report?
I would like to...

Multiple answers available

When would you like to move?

Almost there 🎉

To generate the report we will need some more details

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Your home value is calculated... 🚀

loading

Thank you, %name%! The value report for %address% is calculated 🥳

Check your inbox for the report!

success
Calculate the selling price
×

Looking for a house?

Register for free and automatically receive new properties in our offer.

Register